Γ’ Λυκείου

Έναρξη τμημάτων: 1 Ιουνίου, 18 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου

Ανθρωπιστικών Σπουδών
Νεοελληνική Γλώσσα2 ώρες
Αρχαία5 ώρες
Ιστορία2 ώρες
Λατινικά3 ώρες
Θετικών Σπουδών
Νεοελληνική Γλώσσα2 ώρες
Φυσική4 ώρες
Χημεία3 ώρες
Μαθηματικά5 ώρες
Σπουδών Υγείας
Νεοελληνική Γλώσσα2 ώρες
Φυσική4 ώρες
Χημεία3 ώρες
Βιολογία3 ώρες
Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Νεοελληνική Γλώσσα2 ώρες
Μαθηματικά5 ώρες
Α.Ε.Π.Π.2 ώρες
Οικονομική Θεωρία3 ώρες