Γ’ Λυκείου

Έναρξη τμημάτων: 18 Ιουνίου, 20 Αυγούστου, 27 Αυγούστου, 3 Σεπτεμβρίου

Ανθρωπιστικών Σπουδών
Νεοελληνική Γλώσσα2 ώρες
Αρχαία5 ώρες
Ιστορία2 ώρες
Λατινικά*3 ώρες
Βιολογία Γενικής**2 ώρες

*Ανθρωπιστικές Σπουδές
**Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Εκπαίδευσης

Θετικών Σπουδών
Νεοελληνική Γλώσσα2 ώρες
Φυσική4 ώρες
Χημεία3 ώρες
Μαθηματικά*5 ώρες
Βιολογία**3 ώρες

*Θετικές Σπουδές
**Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Εκπαίδευσης

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής
Νεοελληνική Γλώσσα2 ώρες
Μαθηματικά5 ώρες
Α.Ε.Π.Π.2 ώρες
Οικονομική Θεωρία*3 ώρες
Βιολογία Γενικής**2 ώρες

*Οικονομικές Σπουδές
**Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Εκπαίδευσης