Αργία Τριών Ιεραρχών

Την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών) δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.